پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

در اقدامی جدید توسط مازندرانه صورت گرفت;
مجموعه مثل های قرآنی سوره کهف
در اقدامی جدید پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در نظر دارد مجموعه مثل های قرآنی را از سوره های قرآن کریم بصورت سلسله وار در سایت قرار دهد و در همین راستا مثل های قرآنی سوره کهف را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

در اقدامی جدید پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در نظر دارد مجموعه مثل های قرآنی را از سوره های قرآن کریم بصورت سلسله وار در سایت قرار دهد و در همین راستا مثل های قرآنی سوره کهف را منتشر کرد.

سوره کهف

آیات ۳۲ الی ۴۶:

(ای رسول حکایت کن) دو مرد (مومن و کافر) را برای امت مثل آر که ما به یکی از آن ها دو باغ انگور دادیم و به نخل خرما اطرافش را پوشاندیم و عرصه میان آن را به کشت زار مخصوص گردانیدیم آن دو باغ کاملا میوه های خوب خود را بدون آفت و نقصان بداد و در وسط آن ها جوی آبی روان ساختیم.

و این مرد را که میوه بسیار بود به رفیقش در مقام مفاخرت برآمده و گفت: من از تو به دارایی بیشتر و از حشمت و خدم و حشم نیز محترم و عزیزترم و روزی به باغ در حالی که به خود ستمکار بود با کمال غرور داخل شد و گفت: گمان ندارم هرگز این باغ و دارایی من نابود شود. و نیز گمان نمی کنم که روز قیامتی به پا شود و اگر به فرض من به سوی خدای خود باز گردم البته در آن جهان منزلی بهتر از این باغ خوام یافت.

رفیق( فقیر با ایمان ) گفت: آیا به خدایی که اول تر از خاک پس از نطفه آفرید  و آنگاه مردی کامل و آراسته ساخت کافر شدی؟لیکن من پروردگارم آن خدای یکتاست هرگز به خدای خود احدی را شریک نساختم. ( ای رفیق ) تو چرا وقتی به باغ درآمدی نگفتی که همه چیز به خواست خداست و جز قدرت خدا قوه ای نیست و اگر تو مرا از خود به مال و فرزند کمتر دانی ( به خود مغرور نشو )

که امید است خدا امر بهتر از باغ تو بدهد و بر بوستان تو شبی آتش فرستد که چون صبح شود باعث یکسره نابود و با خاک یکسان گردد یا صبح گاهی چون آتش به زمین فرو رود و دیگر هرگز نتوانی آب به دست آوری.

یا اینکه ثمره و میوه هایش همه نابود شود تا صبح دمی از شدت حزن و اندوه برآنچه در باغ خرج کردی دست بر دست زنی که بنا و اشجارش همه خشک شده است آن گاه گویی ای کاش من خدای خود مشرک نمی شدم و ابدا جز خدا هیچ کس نباشد که آن گنهکار از قهر و خشم خدا یاری و حمایت توان کرد.

آن جا حکم فرمایی خاص خدا است که به حق فرمان دهد و بهترین اجر و عاقبت نیکو را عطا کند. چنین زندگانی دنیا را مثل بزن که ما آب بارانی از آسمان نازل کردیم و آن آب درختان و نباتات گوناگون زمین را در هم پیچید و خرم برویید سپس صبح گاهی همه در هم شکسته خشک شود و به دست بادها زیر و زبر گردد و خدا بر هر چیز اقتدار کامل دارد.

مال و فرزندان زینت حیات دنیاست، لیکن اعمال صالح که تا قیامت باقیست نزد پروردگار بسی بهتر و عاقبت آن نیکوتر است.

آیه ۵۴:

و ما در این قرآن هرگونه مثال و بیان آوریم ( و لیکن ) آدمی بیشتر از هر چیز با سخن حق به جدل و خصومت برخیزد.

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

  1. وکیلی گفت:

    سلام
    خیلی مطالبتون جالبه
    پیروز و سربلند باشید

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.