پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

در اقدامی جدید توسط مازندرانه صورت گرفت;
مجموعه مثل های قرآنی سوره نحل
در اقدامی جدید پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در نظر دارد مجموعه مثل های قرآنی را از سوره های قرآن کریم بصورت سلسله وار در سایت قرار دهد و در همین راستا مثل های قرآنی سوره نحل را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

در اقدامی جدید پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در نظر دارد مجموعه مثل های قرآنی را از سوره های قرآن کریم بصورت سلسله وار در سایت قرار دهد و در همین راستا مثل های قرآنی سوره نحل را منتشر کرد.

سوره نحل

آیات ۷۴ الی ۷۶:

پس شما مشرکان بت ها را برای خدا مثل و مانند نشمارید که خدا به همه چیز دانا و شما نادانید.خدا مثلی زده، آیا بنده مملوکی که قادر بر هیچ نیست با مردی آزاد که ما به او رزق نیکو عطا کردیم که پنهان و آشکار هر چه خواهد انفاق کند این ۲ یکسانند؟ هرگز یکسان نیستند و لیکن اکثر مردم نمی دانند. وخدا مثلی زده دو نفر مرد، یکی بنده ای باشد گنگ و از هر جهت عاجز و بار بر دوش مولای خود و از هیچ راه خیری به مالک خود نرساند و دیگری مردی آزاد و مقتدر که بر خلق به عدالت فرمان دهد و خود به راه مستقیم باشد آیا این دو نفر یکسانند؟

آیات ۹۱ و ۹۲:

چون عهدی بستید به آن عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که موکد و استوار کردید مشکنید، چرا که خدا رابر خود گواه و ناظر گرفته و خدا به هر چه می کنید آگاه  است.

در مثل مانند زنی که رشته خود را پس از تابیدن محکم باز کند نباشید که عهد و قسم های استوار و محکم خود را برای فریب یکدیگر و فساد کاری به کار برید تا آن که قومی بر قوم دیگر تفوق یابند، زیرا خدا شما بندگان را به این عهد و قسم می آزماید و در روز قیامت همه اختلافات شما را بر شما آشکار خواهد ساخت.

آیه ۱۱۲:

و خدا مثل آورد مثل شهری که در آن امنیت کامل حکم فرما بود اهلش در آسایش زندگی می کردند و از هر جانب روزی فراوان به آن ها رسید تا آن که اهل آن شهر خدا را کفران کردند و خدا هم به موجب آن کفران و معصیت طعم گرسنگی و بیمناکی را به آن ها چشاند.

پس شما مومنان ( عبرت گیرید) از آنچه خدا روزی حلال برای شما قرار داده تناول کنید و شکر نعمتش به جای آرید اگر حقیقتا خدا را می پرستید.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.