پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

در اقدامی جدید توسط مازندرانه صورت گرفت;
مجموعه مثل های قرآنی سوره یونس
در اقدامی جدید پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در نظر دارد مجموعه مثل های قرآنی را از سوره های قرآن کریم بصورت سلسله وار در سایت قرار دهد و در همین راستا مثل های قرآنی سوره یونس را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

در اقدامی جدید پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در نظر دارد مجموعه مثل های قرآنی را از سوره های قرآن کریم بصورت سلسله وار در سایت قرار دهد و در همین راستا مثل های قرآنی سوره یونس را منتشر کرد.

سوره یونس آیه ۲۴:

محققا در مثل، زندگانی دنیا به آبی ماند که از آسمان ها فروفرستادیم تا به آن باران انواع مختلف گیاه زمین از آنچه آدمیان و حیوانات تغذیه کنند بروید، تا آنگاه که زمین از خرمی و سبزی به خود زیور بسته و آرایش کرده و مردمش خود را بر آن قادر و متصرف پندارند که ناگهان فرمان ما به شب یا روز در رسد و آن همه زیور زمین را درو کند و چنان شود که گویی دیروز در آن هیچ نبوده، اینگونه خدا آیاتش را روشن برای اهل فکر بیان فرماید.

 

گزارش: نیلوفر نوروزی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.