پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

در اقدامی جدید توسط مازندرانه صورت گرفت;
مجموعه مثل های قرآنی سوره اعراف
در اقدامی جدید پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در نظر دارد مجموعه مثل های قرآنی را از سوره های قرآن کریم بصورت سلسله وار در سایت قرار دهد و در همین راستا مثل های قرآنی سوره اعراف را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

در اقدامی جدید پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در نظر دارد مجموعه مثل های قرآنی را از سوره های قرآن کریم بصورت سلسله وار در سایت قرار دهد و در همین راستا مثل های قرآنی سوره اعراف را منتشر کرد.

سوره اعراف آیات ۱۷۵ الی ۱۷۷:

بخوان بر این مردم حکایت آن کس (بلعم باعور) را که ما آیات خود را به او عطا کردیم از آن آیات سرپیچید چنان چه شیطان او را تعقیب کرد و از گمراهان عالم گردید و اگر ما می خواستیم به آن آیات اورا رفعت می بخشیدیم لیکن او به زمین فروماند و پیرو هوای نفس گردید و حکایت حال او به حال سگی ماند که اگر او را تعقیب کنی یا به حال خود واگذاری به عوعو زبان کشد، این است مثل مردمی که آیات ما را بعد از علم تکذیب کردند این حکایت را به خلق بگو شاید به فکر آیند.

بسیار بد است مثل کسانی که به عناد و تکبر آیات ما را تکذیب کردند و آن ها به خویش ستم نمودند;هرکه را خدا هدایت فرمود هم اوست که هدایت یافته و آن هایی که او گمراه کند هم آنان زیانکارانند.

گزارش از: نیلوفر نوروزی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.