پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

رتبه بندی جدید بیمارستان ها ابلاغ شد/تدوین ۲۴۸ استاندارد
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: برای نهادینه کردن و پایدار شدن دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت، اعتباربخشی جدید بیمارستانی را برای حفظ حقوق بیماران ابلاغ کردیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

دکتر محمد آقاجانی با اشاره به ابلاغ اعتباربخشی جدید بیمارستانی گفت: اعتباربخشی بیمارستان ها موثرترین ابزار و روش برای ارتقاء کیفیت و جلب رضایت و اعتماد عمومی از خدمات بیمارستانی در دنیا محسوب می شود. این اعتبار بخشی مشتمل بر ۲۴۸ استاندارد و ۹۰۳ سنجه بوده و بر اساس آن بیمارستان های کشور به ۴ درجه رتبه بندی می شوند و قیمت خدمات متناسب با رتبه کیفی خواهد بود.

وی افزود: تدوین این استاندارد ها حاصل یکسال کار مستمر معاونت درمان وزارت بهداشت، اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و مدیران مراکز خصوصی است. در تدوین این سنجه ها ۱۲۳ کارشناس شرکت داشته اند.

معاون درمان وزارت بهداشت رویکردهای جدید اعتباربخشی را  برشمرد و گفت: اجتناب از مستند سازی غیر ضروری و کاهش بروکراسی و تبدیل مستندات کاغذی به الکترونیکی، که حاصل آن اختصاص زمان بیشتر به مراقبت از بیماران توسط کادر درمانی است.

وی افزود: در اعتباربخشی قدیم حجم استانداردها بسیار زیاد ولی فاقد عمق کافی بود، در حالی که در اعتباربخشی جدید از حجم استانداردها کاسته و در عین حال به عمق آنها افزوده شده است.

آقاجانی ادامه داد: در این نسل از اعتباربخشی، وزن سنجه ها بر اساس تاثیرشان بر نتیجه نهایی عملکرد بیمارستان، متفاوت خواهد بود. سه نوع سنجه طراحی شده است. تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی. تک بعدی صرفا یا زیرساختی و یا فرآیندی است. دو بعدی در برگیرنده زیرساخت و فرایند است و سه بعدی هر سه وجه زیرساخت، فرایند و نتیجه را در بر می گیرد و اگر زیرساخت فراهم و حتی فرآیند هم برقرار ولی نتیجه حاصل نشده باشد، امتیاز صفر خواهد بود.

وی افزود: سنجه های سه بعدی بیشترین وزن امتیاز را خواهند داشت.
•  بیمار محوری و تمرکز بر خدمات بالینی
•  وظیفه محوری به جای بخش محوری
•  توجه به اهمیت کار گروهی در بهبود مستمر کیفیت خدمات مراقبتی
•  تاکید ویژه بر ارتقاء ایمنی بیماران
•  در نظر گرفتن الزامات و استاندارد های بین المللی
•  توانمند سازی کارکنان
•  برنامه ریزی برای افزایش انگیزه کارکنان
•  زمینه سازی مشارکت فعال پزشکان در پیاده سازی استاندارد های مرتبط با درمان
•   توجه خاص به کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی
•  ورود ارزش های ایجاد شده در طرح تحول نظام سلامت به اعتبار بخشی برای نهادینه کردن و پایدار سازی آن ها و حفظ دستاوردها

آقاجانی افزود: انتظار می رود با اجرای این استانداردها در بیمارستان های کشور شاهد بهبود ایمنی بیمار، کاهش خطاها، افزایش رضایتمندی مردم، ارتقاء کیفیت خدمات اقامتی، پزشکی و پرستاری باشیم.

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان گفت: در اعتباربخشی جدید، درجه بندی بیمارستان ها به عملکرد و واقعیت های موجود در هر بیمارستان نزدیک تر خواهد بود و بالطبع اعتماد عمومی بیشتر جلب خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.