پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

اختصاصی مازندرانه/
گزارش دوره آموزشی بین المللی آکادمی مشاغل سبز
نخستین دوره آموزشی بین المللی آکادمی مشاغل سبز توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه کار و تامین اجتماعی وسازمان بین المللی کار( ILO ) در تهران به مدت سه روز برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

(تهیه و تدوین:شعبان آزادی کناری/کارشناس عالی مسئول نظارت بر کاریابی های خارجی،دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)

تیر ماه ۱۳۹۷نخستین دوره آموزشی بین المللی آکادمی مشاغل سبز از سه شنبه ۵ تا پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه کار و تامین اجتماعی و سازمان بین المللی کار (ILO) در مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش تهران به مدت سه روز برگزار شد.

 سازمان بین المللی کار تاکنون نقش قابل توجهی را در ارتقای محیط زیست پایدار ایفا نموده و تلاش های چشمگیری را نیز در این زمینه انجام داده است .مفهوم مشاغل سبز، به ویژه از دیدگاه این سازمان، عبارت است از مشارکت در زمینه حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار از طریق رشد پایدار و فراگیر هم در بخش های سنتی اقتصاد (مانند بخش تولید و ساختمان سازی ) و هم در بخش های جدید و نوظهور اقتصاد (مانند انرژی های تجدید پذیر، بهره وری انرژی، ساختمان سازی سبز و… ) این عنوان همچنین بر این مفهوم کیفی دلالت دارد که به این نوع مشاغل بایستی مشاغل شایسته، یعنی مشاغل مولد، برخوردار از دستمزد نسبتاً مناسب جهت تامین نیازهای یک زندگی شرافتمند، تامین کننده سطح مناسبی از حمایت های اجتماعی، ترویج کننده گفتگوی اجتماعی، و تضمین کننده رعایت حقوق کارگران ضمن کاهش نابرابری میان مردان و زنان کارگر، نیز اطلاق گردد؛

جمهوری اسلامی ایران با اتکا به صادرات نفت و گاز، و با توجه به در اختیار داشتن رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی و رتبه چهارم ذخایر اثبات شده نفت خام جهان، به سرعت در حال توسعه است . سند چشم انداز بیست ساله مهم ترین و اساسی ترین سند توسعه و تحوّل ایران محسوب می گردد و در واقع راهبردی جامع و فراگیر از جمله اصلاحات بازار محور را شامل می شود .برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ایران نیز دارای سه رکن اساسی “توسعه اقتصاد مقاومتی”، ” پیشرفت در زمینه علم و فناوری “و ” ارتقای سطح فرهنگی” است .

اقتصاد ایران، پس از طی یک دوره رشد کند اقتصادی، توانست در سال ۱۳۹۶ به رشد اقتصادی تقریباً ۴/۶ درصدی دست پیدا کند. ایران با جمعیتی در حدود ۸/۷۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ با چالش های جدی در زمینه اشتغال جوانان مواجه شد به طوری که نرخ بیکاری آن در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ به ۷/۱۲ یا ۳/۳ میلیون بیکار  رسید .لازم به ذکر است که افزایش نرخ بیکاری در این دوره تا حد زیادی به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار نسبت داده شده بود .

برنامه مورد نظر مشارکت ملی ایران در تغییرات آب و هوایی ۲۰۱۵ با ترسیم اهدافی در رابطه با تغییرات آب و هوایی و شرایط لازم جهت دستیابی به این اهداف تدوین گردید.ایران در زمینه انرژی، مدیریت آب، کشاورزی، خشکسالی و آلودگی هوا با چالش های اساسی زیست محیطی مواجه است.

اقدامات داخلی ایران در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست، بر توسعه سازوکارهای مالی سالم و اقتصاد انرژی، از جمله کاهش یا حذف تدریجی یارانه های انرژی ؛ صندوق ملی محیط زیست، تدوین طرح جامع ارتقای نقش بخش خصوصی به ویژه در بخش انرژی و بهینه سازی بهره وری انرژی از طریق استقرار شرکت های خدماتی، متمرکز شده است .

 

هدف اصلی دوره آموزشی:

هدف اصلی از این برنامه آموزشی که به صورت یک دوره ظرفیت سازی سه روزه ای ارایه شد، پاسخگویی به این سوال بود: چگونه توانایی های بالقوه مشاغل سبز در ایران را محقق سازیم؟

این دوره آموزشی با گرد هم آوردن سیاست گذاران و نمایندگان بخش های غیر دولتی (جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری، انجمن های کسب و کار، موسسات علمی و تحقیقاتی) و از طریق تسهیم دانش و آموزش، کسب اطلاعات و درک عمیق نسبت به جدیدترین برنامه های در دستور کار جهانی، منطقه ای و ملی در زمینه مشاغل سبز و همچنین به عنوان ابزاری عملی و رویه ای مناسب برای ارزیابی و مشارکت ذی نفعان، تدوین سیاست های ملی و بخشی و اجرای راهبردهایی برای تسریع در گذار ایران به یک جامعه برخوردار از محیط زیست پایدار و اقتصاد فراگیر، ارائه گردید .

 

دیگر اهداف این دوره آموزشی:

٭ به اشتراک گذاشتن جدیدترین یافته ها در باره موضوعات مرتبط با گذار به اقتصاد سبز و ارتقای مشاغل سبز بر اساس تجربیات بین المللی

٭ آشنایی با مشاغل سبز و دیدگاه های بخش خصوصی و عمومی در خصوص چگونگی سوق دادن مردان و زنان جوان به این نوع مشاغل، به عنوان مثال از طریق کارآفرینی سبز و توسعه موسسات کوچک و متوسط و با مشارکت جامعه مدنی و سایر ذی نفعان؛

٭ بحث، بررسی و اظهار نظر در باره سیاست گذاری و تدوین راهبردهای عملی مرتبط با اقتصاد سبز در ایران؛

٭ تسهیم دانش در باره اقدامات عملی و کاربردی، تجربیات در حال انجام و ابزارهای توسعه ظرفیت در میان نهادها و افراد مرتبط با موضوع .

صرف نظر از اهداف خاص برگزاری این دوره آموزشی، هدف کلی کمک به تقویت ظرفیت های نهادی به منظور هدایت تغییرات به سوی اقتصادهای سبزتر، جامع تر و ترغیب گروهی از افراد حرفه ای بود که بتوانند ضمن رهبری عملیات در این زمینه، عامل نشر و توسعه پیام ها در میان شبکه های خود نیز باشند .

 

مخاطبان دوره:

تعداد شرکت کنندگان در این دوره آموزشی ۵۰ نفر بودند که مدرسان آن از بین کارشناسان و متخصصان سازمان بین المللی کار و نهادهای شریک آن سازمان نیز افرادی در این دوره آموزشی حضور داشتند .موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها، رسانه های گروهی و آژانس های همکاری توسعه نیز که به تقویت و ارتقای مشاغل سبز کمک می کنند، توانستند در این دوره آموزشی شرکت کنند.

مخاطبان اصلی این دوره آموزشی را عمدتاً سیاست گذاران بخش های دولتی و خصوصی، مدیران، رهبران و فعالان جامعه مدنی و سایر گروه ها و افراد غیر دولتی، از جمله افراد ذیل، تشکیل می دادند .

٭ سیاست گذاران در سطح ملی و استانی/محلی) دولت های ملی و محلی(؛

٭ سیاست گذاران و کارکنان فنی سازمان های جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری، سازمان های کارفرمایی، صاحبان کسب و کار و موسسات علمی و تحقیقاتی؛

 

طراحی و ساختار آموزش:

سازمان بین المللی کار از طریق برنامه های آموزشی، فرصت یادگیری را در مرکز توجه فرایندهای توسعه ملی و استانی و مباحث مربوط به اهداف توسعه پایدار قرار داده است .در عین حال این برنامه ها فرصتی را برای افراد و گروه های دولتی و غیر دولتی به منظور آشنایی با اصول اقتصاد سبز، رویکردها و ابزارهایی که سازمان بین المللی کار و نهادهای شریک آن برای ارتقای مشاغل سبز، از جمله از طریق رویکردهای بخشی، بر اساس اولویت های ملی فراهم آورد .

اصوال اساسی در نظر گرفته شده برای طراحی این دوره آموزشی عبارت بود از :

٭ سرمایه گذاری بر روی مواد آموزشی نوآورانه، به روز شده و مبتنی بر نتیجه؛

٭ ایجاد مالکیت محلی از طریق اعطای نقش میزبانی به رهبران نهادهای ملی؛

٭ توسعه شبکه قهرمانان/ عاملان تغییر

هدف: تصمیم سازان بخش دولتی و خصوصی و سازمان های جامعه مدنی

٭ تاکید بر تاثیر آموزش در سیاست گذاری های ملی، از طریق تضمین حضور فعال تصمیم سازان اصلی در سیاست گذاری های ملی؛

٭ جذب بخش های غیر دولتی به عنوان عاملان و کارگزاران تغییر؛

٭ تلفیق آموزش با ایجاد دانش و تسهیم آن با استفاده از رویکرد تعاملی یادگیری؛

٭ افزایش مشارکت نهادها و موسسات همکار که بتوانند از لحاظ فنی و مالی کمک ارائه نمایند .

سازمان بین المللی کار برای این رویداد خاص، با استفاده از تیمی متشکل از گروهی از کارشناسان ملی و بین المللی در زمینه طراحی و آموزش پشتیبانی خواهد کرد .

مدت زمان برگزاری این دوره آموزشی سه روز بود. جلسات عمومی که در ابتدای هر روز برگزار می شد به بررسی جدیدترین برنامه های در دستور کار و اولویت های اساسی مربوط به مشاغل سبز و اقتصاد سبز که برای ایران اهمیت ویژه ای دارد، اختصاص داشت .

در دروس انتخابی بعدی که توسط کارشناسان هر موضوع تدریس شد، فرصت تجزیه و تحلیل دقیق تر سیاست ها و مفاهیم کاربردی موضوعات جلسات عمومی هر روز صبح و سایر موضوعات فراهم شد .

پیش نویس جدول زمان بندی ضمیمه شده است .موضوعات عمومی نهایی و انتخاب های موضوعی ضمن مشورت با شرکای ملی که در زمینه طراحی و آموزش مشارکت داشته اند، مشخص شد .

 

روش آموزش:

با توجه به این واقعیت که گروه هدف این دوره آموزشی سیاست گذاران و تصمیم سازان بودند، این برنامه شامل گفتگوی سیاستی سطح بالایی بود تا زمینه برای بحث های سیاستی و تبادل تجربیات فراهم گردد. علاوه بر گفتگوی سیاستی سطح بالا، ارائه دانشی گروهی که شکل انعطاف پذیر آن امکان معرفی ابزارها و شیوه های در دست اجرا و بحث و تبادل نظر در خصوص آنها را برای شرکت کنندگان فراهم می آورد، پیش بینی شده بود.

ساختار آموزش به گونه ای بود که شرکت کنندگان می توانستند ضمن حضور در کلیه جلسات عمومی، به تعدادی تعدادی از سوالات مطرح شده توسط تسهیل گران پاسخ داده و به صورت داوطلبانه مباحث مختلف مطرح شده را به صورت میزگرد گروهی مورد بحث قرار می دادند.

هر شرکت کننده در پایان دوره آموزشی در سه جلسه عمومی و دو تا سه بحث گروهی، علاوه بر مشارکت در گفتگوهای سیاستی، شرکت می کرد .جزئیات مربوط به محتوای هر بحث، پیش از برگزاری دوره ارائه می شد تا شرکت کنندگان فرصت تصمیم گیری مناسب برای شرکت در هر جلسه را داشته باشند .

اعضای هیات علمی، نمایندگان سازمان بین المللی کار برای بیان تجربیات جمعی خود، سازمان های شریک، ذی نفعان ملی و نهادهای همکار عبارت بودند از :کارشناسان ملی و بین المللی، افرادی که در دوره های آموزشی قبل شرکت کرده بودند، نمایندگانی که از فرصت های آموزشی پیشین سازمان بین المللی کار استفاده کردند، محققان، مربیان، متخصصان و سیاست گذاران .

 

اساتید دوره :

  1. دکتر مصطفی کمال گی، هماهنگ کننده برنامه مشاغل سبز در سازمان بین المللی کار (ILO)، ژنو
  2. دکتر کریستینا مارتینز، متخصص محیط زیست و کارشناس ارشد کار شایسته در سازمان بین المللی کار ILO   و دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار   ROAP
  3. دکتر پیتر وودرز، مدیر گروه و سرپرست برنامه و انرژی بخش ابتکار جهانی یارانه ها GSI در موسسه بین المللی توسعه پایدار IISD ، ژنو
  4. دکتر نیدال سلیم، مدیر موسسه جهانی محیط زیست و بهداشت آب (GIWEH)، ژنو
  5. آقای کیز ون در ری، مشاور ارشد مشاغل سبز، ژنو

رویکرد این دوره آموزشی، رویکرد یادگیری کاملاً تعاملی، مبتنی بر تسهیم دانش با به کارگیری مواد آموزشی جامع و مورد تایید کارشناسان و متخصصان هر رشته و اتخاذ انواع روش های یادگیری نوآورانه بود. علاوه بر این، توسعه منابع انسانی و ظرفیت های نهادی از طریق تشویق شرکت کنندگان به موارد ذیل رویکرد دیگر این دوره خواهد بود :

٭ سفارشی کردن تجربیات یادگیری بر اساس نیازهای فردی و سازمانی؛

٭ تسهیم) به اشتراک گذاشتن (دانش و تجربیات با گروه بزرگی از متخصصان؛

٭ ایجاد شبکه هایی با سایر سازمان ها و مراکز تعالی؛

٭ تداوم تسهیم دانش و مشاوره و راهنمایی دادن به یکدیگر پس از دوره آموزشی .

هدف از اجرای دوره آموزشی بین المللی آکادمی مشاغل سبز، ارتقاء سطح دانش و اشتراک گذاری تجارب ملی و بین المللی برای کارآفرینان کسب و کارهای سبز، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و جوامع محلی بود.

همچنین شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، سیاست گذاران، مدیران و کارشناسان ارشد، مشاوران و تحلیل گران توسعه منطقه ای، کارآفرینان، موسسات کسب و کار سبز و دانش بنیان، تشکل های کارگری و کارفرمایی از جمله کارشناسانی  از وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، یونیدو، سازمان های مردم نهاد و….بودند.

دکتر ربیعی در مراسم افتتاحیه دوره آموزش بین المللی آکادمی مشاغل سبز:

تمام بدنه اجرایی دولت از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم حفاظت می کند

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره آموزش بین المللی آکادمی مشاغل سبز که در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: دولت اجازه نمی‌دهد شرایط اقتصادی امروز به مردم فشار وارد کند و از زندگی اجتماعی توده‌های مردم محافظت خواهد کرد.

وی گفت: حمایت از کالای ایرانی و اشتغال مبتنی بر تولید ایرانی و اشتغال خود اتکای نزدیک تر به اقتصاد سبز در جهت افزایش رضایت اجتماعی در بدنه اجرایی دولت پیگیری می شود. در دوران اخیر با بی‌خردی و رفتار ترامپ، جان انسان‌ها و زندگی آنها به خطر افتاده و انسانیت مفهوم خود را در سیاست از دست داده است. او با این رفتار می‌خواهد بر جامعه ایران فشار وارد کند، ولی دولت نمی‌گذارد که توده‌های مردم تحت فشار قرار بگیرند و زندگی اجتماعی آن‌ها را محافظت می‌کند.

ربیعی با اشاره به مفاهیم توسعه گفت: قطعاً امروزه توسعه مفهوم شادی، نشاط و رضایت مردم است که با نوع مشاغل سبز نسبت بیشتری دارد و ناگزیریم جهت گیری های بنیادی را به سمت اقتصاد سبز هدف گذاری کنیم .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که سود حاصل از اقتصاد سبز ، سود اجتماعی و بین النسلی است، تاکید کرد: همچنین برای دستیابی به اقتصاد سبز باید کارآفرینان سبز با شاخص ها و مزیت های اجتماعی تعریف شوند .

وی  تصریح کرد: اقتصاد سبز نیازمند زیر ساخت های فکری و فرهنگ متناسب با این نوع از اقتصاد است .
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به این که بر اساس نفع جمعی باید به سمتی حرکت کنیم که نفع جمعی در راستای اقتصاد سبز باشد، یادآورشد: در شرایط تحریم فرصت مناسبی برای حمایت از تولید و اشتغال تولید محور پیش آمده است .

ربیعی خاطرنشان کرد: طرح توسعه اشتغال روستایی و اشتغال سبز به یکدیگر گره خورده است و زنجیره کردن بخش های اقتصادی از جمله برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود که با همکاری نهادهای مختلف و مرتبط در حال انجام است  .

ربیعی  با تاکید بر این که قطعا جهت گیری های جدید در حوزه کارآفرینی در راستای کارآفرینی و اقتصاد سبز است، تصریح کرد: می توان با همکاری سازمان مَحیط زیست سامانه اقتصاد سبز را راه اندازی کرد .

گفتنی است: ارتقای سطح دانش، به اشتراک گذاری تجارب بین المللی برای کارآفرینان کسب و کارهای سبز ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و جوامع محلی از اهداف برگزاری این دوره تخصصی به شمار می رود .

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در دوره آموزشی بین المللی آکادمی مشاغل سبز:

دستیابی به اهداف توسعه پایدار با ترویج کارشایسته و توسعه مشاغل سبز

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی گفت: دستیابی به اهداف توسعه پایدار با ترویج کار شایسته و توسعه مشاغل سبز امکان پذیراست .

محمد رضا سپهری امروز در دوره آموزش بین المللی آکادمی مشاغل سبز که در مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش برگزار شد اهداف توسعه پایدار و مشاغل سبز را تشریح کرد  .

وی اشاره کرد: تعریف “کمیسیون جهانی محیط زیست“  از توسعه پایدار، ” توسعه ای است که نیازهای زمان حال را برآورده سازد، بدون آن که توانایی نسل های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد.“

سپهری اضافه کرد:  بر اساس مفهوم توسعه پایدار، ملاحظات مربوط به محیط زیست می تواند و باید در فعالیت های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی  پیشینه بین المللی اهداف توسعه را تشریح کرد و گفت: براساس  اهداف هفده گانه توسعه پایدار ۲۰۳۰- ۲۰۱۵ سازمان ملل، پایان دادن به فقر، پایان دادن به گرسنگی،  زندگی سالم و ارتقاء رفاه، آموزش با کیفیت،  برابری جنسیتی،  تضمین دسترسی به آب سالم و سیستم های تصفیه بهداشتی پساب برای همه؛  دسترسی به انرژی پاک و مقرون به صرفه؛  رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته؛  ارتقاء زیر ساخت های تاب آور و صنعتی فراگیر؛  کاهش نابرابری شهرها و جوامع پایدار و تاب آور،  اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم، استفاده پایدار از اقیانوس و دریاها؛ ارتقاء اکوسیستم و جلوگیری از بین رفتن تنوع زیستی؛ جامعه پایدار و صلح آمیز و احیاء مشارکت جهانی برای توسعه پایدار از جمله این اهداف محسوب می شود.

وی یاد آورشد: یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار، توجه به موارد زیست محیطی در اقتصاد است که در چارچوب ”اقتصاد سبز“ مطرح  می شود.

سپهری ادامه داد: اقتصاد در حرکت به سوی مولفه های توسعه پایدار از طریق ایجاد مشاغل جدید برای طراحی، ساخت و بهره برداری از دستگاه های جدید؛ مشاغل جایگزین مشاغل فعلی،  حذف برخی مشاغل به علت ممنوع شدن فعالیت، تغییر روش کار برخی از مشاغل متناسب با اقتصاد سبز است .

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی گفت: در این مسیر، معرفی مشاغل سبز با هدف توسعه پایدار و کمک به محیط زیست، ترویج و گسترش مشاغل مرتبط با فناوری پاک و دوستدار محیط زیست و  نیازسنجی و آینده پژوهی بازار توسعه آموزش های مهارتی در ارتباط با مشاغل سبز و  فرهنگ سازی توسعه مشاغل سبز مشاغل سبز پیشنهاد می شود.

 

رئیس بخش توسعه مشاغل سبز سازمان بین المللی کار:

سازمان بین المللی کار مایل به اجرای برنامه مشترک مشاغل سبز با ایران است

رئیس بخش توسعه مشاغل سبز سازمان بین المللی کار گفت: سازمان بین المللی کار(ILO)  مایل به اجرای برنامه مشترک مشاغل سبز با ایران است .

“مصطفی کمال گویه ” در دوره آموزش بین المللی آکادمی مشاغل سبز که در مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش برگزار شد، گفت: مشاغل  پیوسته با محیط زیست و پایداری زیست محیطی در ارتباط هستند و ما در سازمان بین المللی کار با کشورها همکاری می کنیم  تا متوجه شویم چگونه کشورها می توانند با ایجاد مشاغل سبز، پایدار و شایسته تغییرات اقلیمی را کاهش دهند.

وی به تاکید سازمان بین المللی کار بر توانمند سازی فضاهای کسب و کار سبز و سیاست  گذاری های حمایتی در این بخش اشاره کرد .

کمال گویه ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری این آکادمی آموزشی تلاش زیادی انجام داد و با توجه به مخاطرات ایجاد شده در کشورهای جهان ایران نیز به دنبال بهره برداری از این مخاطرات به عنوان یک فرصت در راستای مشاغل سبز است.

رئیس بخش توسعه مشاغل سبز سازمان بین المللی کار در ارائه ای علمی ایجاد اشتغال سبز با تمرکز بر اهداف توسعه پایدار را تشریح کرد  .

 

منصوری در دوره آموزشی بین المللی آکادمی مشاغل سبز تاکید کرد:

ضرورت توجه به آموزش نیروی کار و مهارت‌آموزی بر مبنای اقتصاد سبز

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توجه به آموزش نیروی کار و مهارت‌آموزی بر مبنای مشاغل سبز تاکید کرد.

عیسی منصوری در افتتاحیه دوره آموزشی بین المللی آکادمی مشاغل سبز که در مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش  با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  برگزار شد گفت: حضور و بروز اشتغال سبز در سیاست کشورها نشان ‌دهنده فهم پیچیدگی سیاست‌گذاری است. پرداختن بر اشتغال سبز گامی رو به جلو است. بحث اشتغال و اقتصاد سبز در نگاه اول ممکن است اندکی لوکس به نظر برسد اما این را باید لحاظ کرد که هم در دوران رکود و هم در دوران رونق اقتصادی به چنین حوزه‌هایی باید توجه ویژه کرد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این دوره باید بیشتر به اقتصاد و اشتغال سبز توجه کنیم. سه حوزه در اقتصاد و اشتغال سبز باید مورد توجه قرار گیرند. اول بحث سیاست‌گذاری  است و مستندات سیاست‌گذارانه ما باید پیوست سبز بودن داشته باشند. آنچه معمولاً به آن می‌پردازیم چگونگی جلوگیری از تخریب محیط زیست است. بخش اعظم سیاست‌گذاری ما نیازمند به سبز شدن است. بخش دوم که در زمینه اشتغال سبز باید مورد توجه قرار گیرد این است که در طرف تقاضای بازار کسب و کارها چقدر به سبز بودن توجه دارند. چگونه می‌توان از سبز بودن ایجاد درآمد کرد. متاسفانه بخش اعظم کسب و کارهای ما در فرآیند کاری‌شان از سبز بودن فاصله دارند. برای مثال وقتی نقاط کانونی گردوغبار و آلودگی‌ها را بررسی می‌کنیم؛ متوجه می‌شویم پروژه‌های نفتی و گازی به سبز بودن چندان توجهی نکردند.

وی ادامه داد: بخش سوم مورد توجه در این حوزه موضوع نهادهای فعال در زمینه عرضه نیروی کار است و اینکه آنها چقدر فهم و درک از سبز بودن را دارند. چقدر آموزش در حوزه حفظ محیط زیست برای انجام کسب و کار ارائه می‌دهیم. در حوزه عرضه منابع انسانی و بازار کار باید به این مساله توجه ویژه کرد.

منصوری تاکید کرد: امیدوارم گامی که برداشته شده است شروعی برای مرحله جدیدی از اقتصاد و اشتغال سبز باشد .

 در پایان روز سوم دوره، گواهی شرکت در این دوره به امضای دکتر سپهری رییس موسسه کار و تامین اجتماعی و مصطفی کمال گویه رئیس بخش توسعه مشاغل سبز سازمان بین المللی کار به تمامی شرکت کنندگان اعطا و مقرر شد نشست های تخصصی با حضور ذی نفعان و شرکت کنندگان در این دوره برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه مشاغل سبز در ماه های آتی توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تداوم یابد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.