پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

به قلم فاطمه آریانژاد;
میخ های کوبیده شده
خشم پاسخ به فشارهای روانی جامعه ای است که به سرعهت در حال تغییر و سرشار از رقابت است. خشم اعتراضی علیه شرایط و مجالی برای احساس زودگذر قدرتمند بودن است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

خشم اسیدی است که به ظرفی که در آن هست بیشتر از چیزی که به آن پاشیده می شود آسیب وارد می کند ، خشم یک هیجان فراگیر است و پرشورترین و در عین حال خطرناک ترین هیجان به شمار می رود.

خشم پاسخ به فشارهای روانی جامعه ای است که به سرعهت در حال تغییر و سرشار از رقابت است. خشم اعتراضی علیه شرایط و مجالی برای احساس زودگذر قدرتمند بودن است.

پسر بچه ای بود که اخلاق خوبی نداشت،پدرش جعبه ای میخ به او داد و گفت هر بار که عصبانی می شوی باید یک میخ به دیوار بکوبی .

روز اول پسر بچه ۳۷ میخ به دیوار کوبید، طی چند هفته همان طور که یاد می گرفت چگونه عصبانیتش را کنترل کند ،تعدادمیخ های کوبیده شده به دیوار کمتر می شد.

او فهمید که کنترل عصبانیتش آسان تر از کوبیدن میخ ها به دیوار است و بالاخره روزی رسید که پسربچه دیگر عصبانی نمی شد.

او این مساله را به پدرش گفت و پدر نیز پیشنهاد داد که هر بار که می تواند عصبانیتش را کنترل کند یکی از میخ ها را از دیوار در آورد. روزها گذشت و پسربچه بالاخره توانست به پدر بگوید که تمام میخ ها را از دیوار بیرون آورده است .

پدر دست پسر بچه را گرفت و به کنار دیوار برد و گفت: پسرم تو کار خوبی انجام دادی و توانستی بر خشم پیروز شوی اما به سوراخ های دیوار نگاه کن، دیوار دیگر مثل گذشته نمی شود، وقتی تو در هنگام عصبانیت حرفهایی می زنی آن حرفها چنین آثاری به جای می گذارند، تو می توانی چاقویی در دل انسانی فرو کنی و آن را بیرون آوری، اما هزاران بار عذرخواهی هم فایده ای ندارد آن زخم سرجایش باقی می ماند.

زخم زبان هم به اندازه زخم چاقو دردناک است

راهکارهای کنترل خشم

۱-فنون کوتاه مدت مدیریت خشم:

الف) در برابر اولین تکانه مقاومت کنید

ب) در صورت امکان از صحنه خارج شوید

ج) با خودتان جملات آرام بخش را تکرار کنید

د) تا ده بشمارید

ه) دلیل یا دلایل خشم را پیدا کنید

۲- فنون بلند مدت مدیریت خشم:

الف) موفقیت های قبلی خود را در رسیدگی به شرایط خشم آفرین مرور کنید

ب) با نفر سومی مشورت کنید

ج) به معنویت متوسل شوید

د) از دریچه دیگری به مساله نگاه کنید

ه) به جای مرور آزاردگی و شکست ها موفقیت ها را مرور کنید

تهیه و تنظیم: فاطمه آریانژاد. کارشناس ارشد روانشناسی مرکز مشاوره آرامش

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.